Kompanije

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potez pred­stavl­ja nas­tavak ak­ci­ja Wash­ing­tona pro­tiv kine­skih tehnološk­ih di­vo­va zbog stra­ha da bi Peking mo­gao ko­ris­ti­ti te kom­pani­je za špi­ju­ni­ran­je Amerikanaca.

Published On 26 Nov 2022