Književnik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Društ­vo u kom se zlikov­ci veliča­ju, a pis­ci za dje­cu obezvr­jeđu­ju ima sve ra­zloge da se brine za svo­ju budućnost, poruču­ju iz Udružen­ja Krokodil, koje je podiglo spomenik Ćopiću.

Published On 18 Apr 2022

Ve­li­ki kn­jiževnik posthum­no se vra­tio u rod­ni San­s­ki Most kao in­telek­tu­al­ni duh, kao bis­er i zla­to na kul­turnoj mem­o­ri­ji provin­ci­je.

Published On 28 Mar 2022