Književnik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

‘Ohrabrio me je jedan moj kole­ga koji se zove Bob Dy­lan, kada je do­bio No­belovu na­gradu za kn­jiževnost, a i Leonard Co­hen je napisao to­like zan­imljive kn­jige’, priz­nao je Predin.

Published On 09 Jun 2022