Knjige

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Društ­vo u kom se zlikov­ci veliča­ju, a pis­ci za dje­cu obezvr­jeđu­ju ima sve ra­zloge da se brine za svo­ju budućnost, poruču­ju iz Udružen­ja Krokodil, koje je podiglo spomenik Ćopiću.

Published On 18 Apr 2022

Ve­li­ki kn­jiževnik posthum­no se vra­tio u rod­ni San­s­ki Most kao in­telek­tu­al­ni duh, kao bis­er i zla­to na kul­turnoj mem­o­ri­ji provin­ci­je.

Published On 28 Mar 2022

U konkuren­ci­ji su bili ‘Sam­pas’ Il­i­je Đurovića, ‘Ono o čemu se ne može gov­oriti’ Elve­d­i­na Nezirovića, ‘Špan­s­ka čiz­ma’ Vladimi­ra Kopi­cla, ‘Mokrinske hronike’ Srđana Teši­na i ‘Pogov­or’ Davi­da Al­ba­har­i­ja

Published On 24 Jan 2022