Klizanje

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nekadašn­ja olimpi­js­ka pob­jed­ni­ca u um­jet­ničkom kl­izan­ju pono­vo je u glavnom gradu Bosne i Herce­govine, gdje je 1984. go­dine os­vo­ji­la prvo zla­to.

Published On 13 Dec 2016