Kinematografija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako je Slo­bo­dan Miloše­vić sa famil­i­jom uskrsnuo u mini-ser­i­ji ‘Porod­i­ca’ na svom na­jomil­jeni­jem čedu Ra­diotele­viz­iji Sr­bi­je.

opinion by Goran Mišić
Published On 31 Mar 2021

Pob­jed­nike ovo­godišn­jeg Berli­nale stručni žiri, u či­jem radu sud­jelu­je i bosan­sko­herce­go­v­ač­ka re­datelji­ca Jas­mi­la Žban­ić, pro­gl­a­sit će u petak.

Published On 01 Mar 2021