Kim Jong-un

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pjong­jang će ubrza­ti razvoj svog nuk­learnog oruž­ja, koje mora biti sprem­no u svakom trenutku, poručio je sjev­er­noko­re­js­ki lid­er na vo­jnoj para­di.

Published On 26 Apr 2022