Khashoggijevo ubistvo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ri­ječ je o os­oba­ma op­tužen­i­ma da su pri­jetili disiden­ti­ma u in­os­transtvu, pri­je sve­ga saudi­jskom nov­inaru Khashog­gi­ju ubi­jenom 2018. go­dine u Is­tan­bu­lu.

Published On 26 Feb 2021