Katolička crkva

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pr­vog kar­di­nala u his­tori­ji Bosne i Herce­govine, Vin­ka Puljića na čelu Vrh­bosanske nad­biskupi­je nasli­jed­it će dosadašn­ji nad­biskup koad­ju­tor, mons. Tomo Vukšić.

Published On 29 Jan 2022