Katalonija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Demon­stran­ti su iza­šli na ulice Barcelone, Madri­da, Llei­de, Granade, Va­len­ci­je… tražeći puš­tan­je na slo­bo­du 33-godišn­jeg repera, uhapšenog u kat­alon­skom gradu Llei­di.

Published On 18 Feb 2021