Kanton Sarajevo

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Michael Schu­mach­er je plaćao li­ječen­je i pro­teze dje­ci koja su os­ta­la bez nogu i ruku tokom rata, čime je za sva vre­me­na stekao sim­pati­je Bosanaca i Herce­go­v­a­ca.

Published On 30 May 2022