Kanton Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo razmatra prijedlog kojim se dijelovi Javnog preduzeća GRAS proglašavaju opštim dobrom, odnosno izuzimaju iz privatizacije.

Nova Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na području KS dodatno usložnjava ionako tešku situaciju u kojoj se nalaze sarajevske institucije kulture.

22 May 2021