Kanada

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dje­ca au­to­htonih nar­o­da su više od 100 go­d­i­na mal­tre­ti­rana ili zlostavl­jana u in­ter­na­ti­ma, a između 4.000 i 6.000 os­o­ba je um­r­lo u tim ško­la­ma.

Published On 08 Sep 2022