Kamere

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Iako go­to­vo svi danas imamo moćan foto aparat i video kameru na smart­fonu u našem džepu, mno­gi lju­bitelji fo­tografi­je, ali i pro­fe­sion­al­ci vraća­ju se – fil­mu.

Published On 15 Jun 2021