Kamate

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Turs­ki pred­sjed­nik Re­cep Tayyip Er­do­gan je poručio da će po­bi­jedi­ti u svom ‘ratu za ekonom­sku neza­v­is­nost’, up­rkos bro­jn­im kri­tika­ma i mol­ba­ma da preokrene kurs.

Published On 23 Nov 2021