Kamala Harris

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ka­mala Har­ris su­tra će priseg­nu­ti za pot­pred­sjed­nicu SAD-a, kao prva žena na toj dužnos­ti. Kar­i­jeru, nakon funkci­ja tužiteljice i sen­a­torice, nas­tavl­ja uz Joea Bide­na u Bi­jeloj kući.

Published On 19 Jan 2021