Kabul

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Groblje sv­jet­skih im­per­i­ja je sahrani­lo još jed­nu vo­jsku, ali i nade svo­jih građana; snovi o bol­jem živ­o­tu u Af­gan­istanu su sada veo­ma daleko, a građani kreću putem siro­mašt­va, stra­ha i oča­ja.

blog by Svetlana Dojčinović
Published On 21 Sep 2021