Južno kinesko more

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Satelit­s­ki snim­ci pokazu­ju obrise amer­ičkog nosača i na­j­man­je dva raket­na razarača klase “Ar­leigh Burke” koji su, kako se čini, iz­građe­na u novom kom­plek­su u pustin­ji Tak­la­makan.

Published On 08 Nov 2021