Južna Koreja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vjež­ba ‘Ulchi Free­dom Shield’ počela je pre­ma planu, saopći­lo je južnoko­re­jsko Min­istarst­vo odbrane, ne navodeći ko­liko će vo­jni­ka u njoj sud­jelo­vati, ni kakvu će opre­mu ko­ris­ti­ti.

Published On 22 Aug 2022