Jugoslavija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Mno­gi građani se iz­jašn­java­ju kao Evro­pl­jani ili Vo­jvođani, prisut­na je i poz­na­ta na­cional­na man­ji­na džeda­ja, ali na­cional­iste na­jviše nervi­ra­ju oni koji se iz­jašn­java­ju kao Ju­gosloveni.

opinion by Tomislav Marković
Published On 21 Oct 2022