Jovenel Moise

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Haićanske vlasti priv­ele su 23 os­obe, među ko­ji­ma i suca Vrhovnog suda, te vi­sokog poli­ci­jskog dužnos­ni­ka, zbog nji­hove uloge u navod­nom pokuša­ju svr­ga­van­ja pred­sjed­ni­ka Jovenela Moi­sea.

Published On 08 Feb 2021