Josep Borrell

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ar­genti­na ima jed­nu od na­jvećih sv­jet­skih rez­ervi plina iz nekon­ven­cional­nih izvo­ra, no nema nači­na da ga izvozi, rekao je šef evropske diplo­mati­je, Josep Bor­rell.

Published On 28 Oct 2022