Joe Biden

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zabra­nom će se uskla­di­ti amer­ič­ka poli­ti­ka s Kon­ven­ci­jom iz Ot­tawe, među­nar­o­d­nim ugov­orom o zabrani ko­rišten­ja, gomi­lan­ja, proizvod­nje i trans­fera pro­tup­ješdi­jskih mina.

Published On 22 Jun 2022