Jevreji

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Potez pro­tiv agen­ci­je, koja je na­jveća jevre­js­ka ne­prof­it­na or­ga­ni­zaci­ja na svi­je­tu, us­li­je­dio je nakon kri­ti­ka Izraela na račun ruskog rata u Ukra­ji­ni.

Published On 22 Jul 2022