Jerusalem

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Do nasil­ja je doš­lo usred ten­z­i­ja po­jačanih ubistvom pet Palesti­naca u suko­bi­ma s izrael­skim snaga­ma, koje izvode hapšen­ja na okupi­ra­noj Za­pad­noj obali.

Published On 30 Sep 2021