Jens Stoltenberg

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

NATO nika­da nije prisil­javao ni­jed­nu zemlju da uđe u al­i­jan­su. Mi poš­tu­je­mo kada zeml­je od­luče da se pridruže, ali i kada od­luče da se ne pridruže, kaže gen­er­al­ni sekre­tar NATO-a.

Published On 09 Feb 2022

Još uvi­jek pos­to­ji diplo­mats­ki izlaz iz rusko-ukra­jinske krize, ali to za­hti­je­va da Rusi­ja deeskali­ra i da pokaže sprem­nost da se u do­broj vjeri uključi u poli­tičke raz­gov­ore s NATO-om i saveznici­ma.

Published On 25 Jan 2022