Jazz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Prošle sed­mice Hill je na­pus­tio turne­ju kako bi “za­l­i­ječio kuk”, no pokaza­lo se kako je imao mno­go oz­biljnih zdravstvenih prob­le­ma.

Published On 29 Jul 2021