Javni prijevoz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Uvođen­jem pri­jevoza na poziv Hrvats­ka želi poveza­ti ru­ralne pro­s­tore s grad­skim središ­ti­ma i tako po­moći građan­i­ma.

Published On 26 Dec 2017

Nakon višed­nevnog štra­j­ka, javni pri­jevoz u Briselu po­lako se nor­mal­izira, a u četvr­tak je pogreb in­spek­toru koji je pre­min­uo od udar­ca tokom prometnog spo­ra.

blog by Katarina Drlja
Published On 12 Apr 2012