Javni prijevoz

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Voz s poseb­n­im vagonom za pogon­sko gori­vo tre­bao bi za­mi­jen­i­ti dizel-vo­zove, tzv. ši­nobuse u re­gion­al­nom trans­portu, naveo je Deutsche Bahn.

Published On 06 May 2022

Uvođen­jem pri­jevoza na poziv Hrvats­ka želi poveza­ti ru­ralne pro­s­tore s grad­skim središ­ti­ma i tako po­moći građan­i­ma.

Published On 26 Dec 2017