Javni dug

Ukupan javni dug na dan 31. decembra 2020. godine iznosio je 4,409 milijardi eura, odnosno 105,15 posto preliminarnog bruto domaćeg proizvoda.

27 Mar 2021