Jadransko more

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Sil­ba, mist­ič­na i medi­tiv­na, os­tr­vo je bez hotela i au­to­mo­bi­la u ko­jem glavnu ulogu ima pješak i gdje je jedi­no pri­jevozno sred­st­vo – trak­tor.

blog by Tatjana Đorđević
Published On 14 Aug 2022

Voz Sara­je­vo – Ploče – Sara­je­vo sao­braćat će petkom, sub­otom i ned­jeljom, a karte se mogu kupi­ti on­line ili na pro­da­jn­im mjes­ti­ma u Sara­je­vu, Hadžići­ma, Kon­jicu, Mostaru i Čaplji­ni.

Published On 28 Jun 2022