Izložba

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Par­a­van koji je tokom op­sade šti­tio ljudske živ­ote bio je in­spiraci­ja um­jet­ni­ci Ami­ni Avdić, čija će izlož­ba ‘Ros­es are red’ biti otvore­na u sklopu Mod­u­la Mem­o­ri­je.

Published On 07 Apr 2021