Izbori u Crnoj Gori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Za ovu Vladu, na či­jem je čelu Dri­tan Abazović, bilo je 45 za­s­tup­ni­ka, dok su pro­tiv bila tri za­s­tup­ni­ka So­ci­jaldemokra­ta

Published On 28 Apr 2022