Izbori u Crnoj Gori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na os­novu obrađenih rezul­ta­ta na svim glasačkim mjes­ti­ma na lokalnim iz­bori­ma u Pod­gori­ci, Pokret ‘Svi za naš grad’ os­vo­jio je na­jviše glaso­va.

Published On 24 Oct 2022