Izbori u Bugarskoj

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Na­j­važni­ja bor­ba za glasove vodiće se između par­ti­je nekadašn­jeg pre­mi­jera Bo­j­ka Boriso­va i stranke TV-voditel­ja i pje­vača Slav­i­ja Tri­fono­va.

Published On 10 Jul 2021