Izbori u BiH

Izmjena Izbornog zakona obaveze je Bosne i Hercegovine na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, ali i prema više presuda Suda za ljudska prava u Strasbourgu.

08 Jun 2021