Italija

Ugradnju je izveo kardiohirurg Ciro Maiello u bolničkom centru u Napulju, koji u Italiji prednjači u znanju i iskustvu u vezi primjene umjetnog srca.

19 Jul 2021