Iranski nuklearni program

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pris­tanak Irana se do­go­dio uoči kvar­talnog sas­tan­ka odb­o­ra gu­vern­era IAEA-e iduće sed­mice na ko­jem se očeku­je da za­padne sile po­zovu Iran na sarad­nju, potez koji obično iza­zove bi­jes Irana.

Published On 10 Nov 2022