Irak

Širenjem misije za izgradnju kapaciteta Alijansa želi izbjeći situaciju u budućnosti koja bi zahtijevala slanje borbenih snaga NATO-a.

19 Feb 2021