Investitori

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Kako bi privukla međunarodne tokove kapitala, tržišta u razvoju moraju otvoriti svoja finansijska tržišta stranim investitorima, te osigurati pouzdan pravni sistem i zaštitu investitora, kaže Piljak.

Published On 13 Mar 2024