Infografika

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Zvi­jezde Tik­To­ka mogu do­biti i do pola mil­iona dolara za jed­nu ob­javu, iako uglavnom u pros­jeku zarađu­ju između 100 i 250 hil­ja­da dolara po ob­javi, što je više nego dvostruko u odno­su na 2020. god­inu.

Published On 15 Jan 2022

Vrhovi nad­morske vi­sine više od 8.000 metara nisu samo čuda prirode i mag­net za avan­tur­iste i ek­stremne sportiste iz ci­jel­og svi­je­ta, nego i nose sm­rtonos­nu opas­nost.

Published On 02 Jan 2022