Inflacija

Prijeti li državama regije realna opasnost od inflacije? Je li inflacija rezultat unutrašnjih slabosti ili je izazvana vanjskim faktorima? Imaju li vlade instrumente ekonomske politike za suprotstavljanje inflaciji? Kakvu ulogu u monetarnoj stabilnosti imaju finansijske institucije? Inflacija je često bila jedan od najvećih problema kako u regiji tako i u drugim dijelovima svijeta. Iako su […]

Argentincima je od maja zabranjeno štedjeti u dolarima, a strane valute mogu kupovati samo kada putuju. Vlada je uvela te zabrane kako bi dolare sačuvala u vlastitom trezoru.

13 Sep 2012