Industrijska proizvodnja

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Vri­jeme je da se prekine s mod­e­lom ‘uzmi, proizve­di, pok­vari i baci’, koji je to­liko šte­tan za našu plan­e­tu, zdravl­je i ekonomi­ju, iz­javio je Frans Tim­mer­mans, izvršni pot­pred­sjed­nik Komisi­je.

Published On 31 Mar 2022