Indija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Proc­jen­ju­je se da u Džarkan­du i Bi­haru 22.000 djece radi u ile­gal­nim rud­nici­ma tin­j­ca – na­jm­lađi među nji­ma ima­ju sve­ga pet go­d­i­na, a sav rad obavl­ja se po­moću na­jprim­i­tivni­jih tehni­ka.

blog by Boris Lalić
Published On 03 Jan 2022