Inauguracija

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Novi amer­ič­ki pred­sjed­nik je poručio da amer­ič­ka priča za­v­isi od svih a ne po­je­d­i­naca i da je jedin­st­vo put za vraćan­je demokrati­je.

Published On 20 Jan 2021