Imigranti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Plan je pri­h­vat mi­granat iz Kube, Nikaragve, Haiti­ja i Venecuele, u okviru pro­gra­ma koji uključu­je pro­t­jerivan­je lju­di koji su uh­vaćeni na amer­ičko-mek­sičkoj grani­ci.

Published On 05 Jan 2023

Građani Za­padnog Balka­na često putem sum­n­jivih agen­ci­ja od­laze na rad u Nje­mačku i druge zeml­je EU gdje posta­ju nev­idljivi za sis­tem, pokazu­je studi­ja o ‘rad­nici­ma bez grani­ca’.

Published On 06 Nov 2022