Ilegalni migranti

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Nova ital­i­jan­s­ka pre­mi­jer­ka Gior­gia Mel­oni u svom je pr­vom gov­oru održanom u utorak u par­la­men­tu up­o­zo­ri­la svo­ju vladu da neće do­pusti­ti mi­granti­ma ile­galan ulazak u Ital­i­ju.

Published On 26 Oct 2022