Igor Gavran

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Gen­eraci­je rođene kra­jem devedesetih i kas­ni­je žele kupo­vati putem in­ter­ne­ta i pristal­ice su mo­bil­nih beskon­tak­t­nih plaćan­ja te mo­bilnog bankarst­va.

Published On 04 Jul 2021