Husi

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Dal­je se navo­di kako je UAE „spre­man nosi­ti se sa svim pri­jet­n­ja­ma“, te kako „po­duz­i­ma sve neophodne mjere kako bi za­šti­tio državu od svih na­pa­da“.

Published On 24 Jan 2022