Humanitarni rad

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Udružen­je ‘Shel­ter’ pokrenu­lo je kam­pan­ju ‘#No­Home­K­it’ ko­jom žele potaknu­ti klubove i nav­i­jače da se odreknu svo­jih do­maćih gar­ni­tu­ra dreso­va u znak po­drške beskućnici­ma.

Published On 10 Nov 2021