Huawei

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Pre­gov­ori Nje­mačke i Huawei­ja tra­ju već duže uz pri­tiske amer­ičkog pred­sjed­ni­ka Don­al­da Trumpa.

Published On 02 Dec 2020

Wash­ing­ton oc­jen­ju­je da je ki­nes­ka kom­pani­ja pri­jet­n­ja sig­urnos­ti nje­gove zeml­je zbog povezanos­ti s vladom u Pekingu.

Published On 18 Aug 2020