Hrvatski sabor

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Ini­ci­ja­tivu donošen­ja za­kona o hrvatskom jeziku pokrenu­la je Mat­i­ca hrvats­ka, uz napomenu da takvu vrstu za­kona [ko­jom se za­kon­s­ki reg­uli­ra jezik] već ima 20 drža­va u Evropi.

Published On 28 Apr 2022