Hrvatski jezik

Istaknuti sadržaj

Cijeli Sadržaj

Hrvatska će jednog dana imati onaj službeni, zakonom zaštićeni jezik iz rezervata i svakodnevni jezik ulice i društvenih mreža – živ, neuhvatljiv, prepušten sebi. Jedan jedva sličan drugome.

blog by Miroslav Filipović
Published On 25 May 2023

Odlukom Gradskog vijeća Vukovara je brisana odredba o službenoj upotrebi srpskog jezika i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara.

Published On 29 Dec 2022

Inicijativu donošenja zakona o hrvatskom jeziku pokrenula je Matica hrvatska, uz napomenu da takvu vrstu zakona [kojom se zakonski regulira jezik] već ima 20 država u Evropi.

Published On 28 Apr 2022